Kvalitet & retningslinjer

 
 

Her kan du læse om, hvordan REHPA arbejder med kvalitet og retningslinjer. Og du finder alle internationale og nationale dokumenter, samt den 'best practise' PAVI har indsamlet.

 

Klik dig frem i menuen til venstre, hvis du skal bruge internationale eller danske dokumenter, eller nationale dokumenter fra andre lande.

 

I REHPA arbejder vi med kortlægning og formidling af kliniske retningslinjer og overordnede vejledninger på flere måder.

 

Best practise 

I 2010 har vi samlet viden om, hvad klinikere i Danmark anser for og anvender som retningslinjer for ”best practise” på en række centrale områder inden for palliativ indsats. Til det formål arbejder vi tæt sammen med klinikere fra de specialiserede palliative enheder, faglige selskaber, netværk m.v. Retningslinjerne finder du i venstre menuen

 

DMCG-PAL

Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliation (DMCG-PAL) arbejder bl.a. på, at udvikle evidensbaserede kliniske retningslinjer for den palliative indsats i Danmark, og det arbejde deltager PAVI i. 

DMCG-PAL-arbejdet tager udgangspunkt i den specialiserede palliative indsats for kræftpatienter, men retningslinjerne har betydning for den palliative indsats for andre patientgrupper og på alle niveauer. Det samme gør sig gældende for DMCG-PALs arbejde med uddannelse og forskning.