Langt de fleste børn dør på hospitalet, og langt de fleste dør i første leveår

 
 
Et nyt notat fra REHPA sætter tal på antallet af børn og unge, der dør i Danmark, og giver samtidig en oversigt over dødssted og dødsårsagerne. I perioden 2012-2014 døde der årligt i Danmark mellem 269-295 børn og unge i alderen 0-19 år af såkaldte ”naturlige årsager”, dvs. af livstruende sygdom eller svækkelse, og de børn og deres familier kan have behov for en palliativ indsats. Ifølge forsker Lene Jarlbæk, som står bag opgørelsen, så giver opgørelserne en markant pejling af, hvilke børnefamilie der kan have behov for en palliativ indsats på hospitalerne.

”Vi har behov for detaljeret viden om dødssted og dødsårsager blandt børn og unge i Danmark, som en del af baggrunden for at få et indtryk af behovet for palliativ indsats til børn og unge og deres familier. Hovedparten af børnene, nemlig 77% døde på hospitalet, mens kun 11% døde hjemme. En stor andel (ca. 73%) af de børn, som døde af naturlige årsager, var i alderen 0-1 år. Tallene antyder, at hospitalerne bør have stor opmærksomhed omkring behovet for palliation til disse børn og deres familier. Det er vigtigt, at sundhedsprofessionelle, planlæggere og politikere også forholder sig til opgørelser af denne type, hvis de ønsker at ændre på de vilkår for den palliative indsats, som vi samfundsmæssigt set kan give til børnene og deres familier”
siger Lene Jarlbæk.

For tidlig fødsel, kromosomfejl og kræft er årsagerne
Tallene viser en forskel i dødsårsager afhængig af barnets alder. I gruppen af 0-årige skyldtes dødsårsagen sygdomme i første leveuge i 53% af tilfældene og kromosomfejl i 20% af tilfældene. For børn og unge i alderen 1-18 år var dødsårsagen i 16% af tilfældene kræft. Blandt alle dødsfaldene i perioden skyldtes 25% af tilfældene ulykker.


Download notatet: Dødssted og dødsårsager for børn og unge under 19 år i Danmark, 2012-2014.pdf

Tallene bag notatet
Tallene i notatet er baseret på et udtræk af Dødsårsagsregistret til REHPA. Udtrækket omfatter alle dødsfald i Danmark i perioden 2012-2014. Statens Serum Institut, som var ansvarlig for de nationale sundhedsregistre på det tidspunkt, står bag dataudtrækket.

Kontakt
Lene Jarlbæk – lene.jarlbaek@rsyd.dk – tlf. 21 74 74 78
Kommentarer (0)

Skriv kommentar:

Felter markeret med * skal udfyldes

 
 

Kontakt

REHPA

rehpa@rsyd.dk

Telefon: 30 57 10 59


 

 

Følg REHPA via Facebook

 

Læs og tilmeld nyhedsbreve