Om Rehabilitering

 

I Videncenter for Rehabilitering og Palliation har vi særligt fokus på rehabilitering ved cancer og anden livstruende sygdom – i første omgang cancerrehabilitering, hjerterehabilitering og rehabilitering ved demens. Rehabilitering kan beskrives fra forskellige vinkler, og her finder du en introduktion til begreber, organisatoriske aspekter, arbejdsprocesser, mål og genstandsfelt og differentieringer samt en afklaring af tilgrænsende begreber – herunder forholdet til palliation.