Om REHPA

 
 

Videncenter for Rehabilitering og Palliation er et nationalt videncenter for rehabilitering og palliation, der samarbejder om at øge livskvaliteten for mennesker ramt af en livstruende sygdom. Vi samarbejder med alle relevante fagligheder om at udvikle bl.a. kommunernes og regionernes rehabiliterende og palliative indsatser.

 

Som central aktør på feltet er vores fornemmeste opgave at støtte og medvirke til, at områderne rehabilitering og palliation hver for sig og i sammenhæng kvalificeres og udvikles på et forskningsbaseret grundlag og efter ”bedste praksis”. Det gør vi ved at indsamle og skabe overblik over den viden, der allerede findes på området – de såkaldte kortlægninger af eksisterende tilbud i kommuner og på hospitaler. Kortlægningen bidrager med et samlet overblik til feltets aktører.

 

Derudover bidrager Videncenter for Rehabilitering og Palliation i udviklingen af effektive forløbsmodeller til praksis. Forløbsmodellerne er direkte anvendelige og let tilgængelige for kommuner og regioner. Evaluering af modellerne er et basalt redskab for os, så vi sikrer, at forandringer også er forbedringer.

 

I REHPA tilbyder vi kurser til mennesker, som er ramt af kræft eller anden livstruende sygdom. Det gør vi i form af internatophold for grupper med sammenfaldende diagnoser og sammenfaldende behov for fysisk og psykisk støtte. Internatopholdene indgår i vores praksis som kliniske interventionsstudier. Læs mere om rehabiliteringstilbud.

 

Derudover sker videncentrets egen videnproduktion gennem litteraturstudier, empiriske undersøgelser, spørgeskemaundersøgelser, registerbaserede studier og forskningsbaseret dokumentation af kliniske eller organisatoriske interventioner. Vi har flere ph.d.-forløb knyttet til centret.

 

Vi deler viden på tværs – netværk og dialog

Vi samarbejder med mange aktører om at formidle viden i form af forskningsresultater, kortlægninger, antal og tilgængelighed af konkrete tilbud, opdateret talmateriale, databaser over projekter, uddannelser og events/konferencer mm. Du kan læse mere i menuen øverst på siden.

 

Derudover udgiver vi nyhedsbreve, rapporter og samarbejder med pressen. Men lige så væsentligt for os er, at vi har en kontinuerlig dialog med fagfæller. Det sikrer vi gennem netværksmøder, referencegrupper og interessegrupper og gennem både formelle og uformelle møder, seminarer og konferencer planlagt og gennemført af videncentret.

 

Vores medarbejdere er engageret i mange forskellige projekter og netværk. Du finder mere detaljeret information under Medarbejdere og Forskning & udvikling.


Historie

Videncenter for Rehabilitering og Palliation blev etableret i 2014 og er en sammenlægning af det tidligere Palliativt Videncenter (PAVI) og Rehabiliteringscenter Dallund (RcDallund), og det er erfaringerne herfra, der nu bringes videre.

 

Palliativt Videncenter blev indviet den 27. februar 2009 med det formål at sikre udvikling, høj faglig kvalitet og spredning af viden i den palliative indsats i Danmark. Det nationale videncenter blev etableret som et samarbejde mellem seks parter: TrygFonden, Dansk Selskab for Palliativ Medicin, Foreningen for Palliativ Indsats, Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse og Ledergruppen for hospicer, palliative teams og – afdelinger. Palliativt Videncenter blev positivt evalueret i 2011: Evaluering af Palliativt Videncenter (pdf).

 

RehabiliteringsCenter Dallund åbnede i 2001 på det fynske slot Dallund som et rehabiliteringstilbud for kræftpatienter som en del af Kræftens Bekæmpelse. Dallund har gennem årene været en væsentlig aktør i udviklingen af rehabilitering til mennesker med kræft, og erfaringerne og forskningen fra Dallund danner grundlag for det videre arbejde med rehabilitering i Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

 
 

Kontakt

REHPA

rehpa@rsyd.dk

Telefon: +45 30 57 10 59

 

 

REHPA_videokonference

Nyt fra REHA i din mailboks

 

Læs mere om REHPA